(1)
Sojka, A. Personalistyczno-Komunitariański Wymiar Animacji Społeczno-Kulturalnej. AE 2017, 49-59.