(1)
Sojka, A. Personalistyczno-komunitariański Wymiar Animacji społeczno-Kulturalnej. AE 2017, 49-59.