(1)
Dyrda, J. Edukacyjna Presja Norm. Krytyczne Uwagi Na Marginesie Pracy Z dziećmi Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. AE 2017, 61-71.