(1)
Grzechnik, S. Style Komunikacyjne Podmiotów Edukacji W Perspektywie Gender. Krytyczna Analiza Dyskursu. AE 2017, 73-89.