(1)
Grzechnik, S. Style Komunikacyjne podmiotów Edukacji W Perspektywie Gender. Krytyczna Analiza Dyskursu. AE 2017, 73-89.