(1)
Prósinowski, P.; Krzywdziński, P. Potencjał Gier Wideo: O Nadawaniu Znaczeń, Dyskusji, Inkulturacji I Rozwoju Literackim Młodych Graczy. AE 2017, 91-101.