(1)
Prósinowski, P.; Krzywdziński, P. Potencjał Gier Wideo: O Nadawaniu znaczeń, Dyskusji, Inkulturacji I Rozwoju Literackim młodych Graczy. AE 2017, 91-101.