(1)
Budnik, A. Prawa osób Z niepełnosprawnością Intelektualną W świetle Europejskiego I Polskiego Ustawodawstwa. AE 2017, 103-126.