(1)
Budnik, A. Prawa Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną W świetle Europejskiego I Polskiego Ustawodawstwa. AE 2017, 103-126.