(1)
Szumlewicz, K. Emancypacja Przez Wychowanie: Od oĊ›wiecenia Do Pragmatyzmu. AE 2012, 81-89.