(1)
Walczak, A. Tworzenie Wiedzy Pedagogicznej Z Perspektywy Archetypowych wymiarów kobiecości I męskości. AE 2012, 152-174.