(1)
Starego, K. Kontrola Interpretacji I Interpelacja podmiotów. Możliwości Zastosowania Krytycznej Analizy Dyskursu W Badaniu podręczników Szkolnych: (na przykładach wyników Badań Dyskursu Wybranych podręczników Wiedzy O społeczeństwie Dla Gimnazjum). AE 2012, 215-237.