(1)
Grzechnik, S. Dyskursywne Konstruowanie Wiedzy Zgodnie Z Logiką Budowania męskiego Habitusu uczniów W Klasie Szkolnej. AE 2014, 159-174.