(1)
Klaus-Kowalska, M. Na Drodze Do męskości – chłopiec W Szkole zróżnicowanej Ze względu Na płeć. AE 2014, 175-186.