(1)
Rybicka, K. (Nie)obecność książki Obrazkowej W Strukturach Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). AE 2018, 9-16.