Sojka, A. (2017). Personalistyczno-komunitariański wymiar animacji społeczno-kulturalnej. Ars Educandi, (14), 49-59. https://doi.org/10.26881/ae.2017.14.03