Dyrda, J. (2017). Edukacyjna presja norm. Krytyczne uwagi na marginesie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ars Educandi, (14), 61-71. https://doi.org/10.26881/ae.2017.14.04