Prósinowski, P., & Krzywdziński, P. (2017). Potencjał gier wideo: o nadawaniu znaczeń, dyskusji, inkulturacji i rozwoju literackim młodych graczy. Ars Educandi, (14), 91-101. https://doi.org/10.26881/ae.2017.14.06