Budnik, A. (2017). Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle europejskiego i polskiego ustawodawstwa. Ars Educandi, (14), 103-126. https://doi.org/10.26881/ae.2017.14.07