Szczygieł, P. (2017). Hiszpańska polityka edukacyjna wobec Katalonii w czasie dyktatury Francisco Franco – próba analizy z perspektywy teorii polityki Ernesto Laclau. Ars Educandi, (14), 127-137. https://doi.org/10.26881/ae.2017.14.08