Szumlewicz, K. (2012). Emancypacja przez wychowanie: od oĊ›wiecenia do pragmatyzmu. Ars Educandi, (9), 81-89. https://doi.org/10.26881/ae.2012.09.05