Walczak, A. (2012). Tworzenie wiedzy pedagogicznej z perspektywy archetypowych wymiarów kobiecości i męskości. Ars Educandi, (9), 152-174. https://doi.org/10.26881/ae.2012.09.10