Starego, K. (2012). Kontrola interpretacji i interpelacja podmiotów. Możliwości zastosowania Krytycznej Analizy Dyskursu w badaniu podręczników szkolnych: (na przykładach wyników badań dyskursu wybranych podręczników Wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum). Ars Educandi, (9), 215–237. https://doi.org/10.26881/ae.2012.09.14