Grzechnik, S. (2014). Dyskursywne konstruowanie wiedzy zgodnie z logiką budowania męskiego habitusu uczniów w klasie szkolnej. Ars Educandi, (11), 159-174. https://doi.org/10.26881/ae.2014.11.12