Klaus-Kowalska, M. (2014). Na drodze do męskości – chłopiec w szkole zróżnicowanej ze względu na płeć. Ars Educandi, (11), 175–186. https://doi.org/10.26881/ae.2014.11.13