Walczak, Anna. 2012. „Tworzenie Wiedzy Pedagogicznej Z Perspektywy Archetypowych wymiarów kobiecości I męskości”. Ars Educandi, nr 9 (grudzień), 152-74. https://doi.org/10.26881/ae.2012.09.10.