Sojka, A. (2017) „Personalistyczno-komunitariański wymiar animacji społeczno-kulturalnej”, Ars Educandi, 0(14), s. 49-59. doi: 10.26881/ae.2017.14.03.