Sojka, A. (2017) Personalistyczno-komunitariański wymiar animacji społeczno-kulturalnej, Ars Educandi, (14), s. 49-59. doi: 10.26881/ae.2017.14.03.