Dyrda, J. (2017) „Edukacyjna presja norm. Krytyczne uwagi na marginesie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, Ars Educandi, 0(14), s. 61-71. doi: 10.26881/ae.2017.14.04.