Budnik, A. (2017) „Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle europejskiego i polskiego ustawodawstwa”, Ars Educandi, 0(14), s. 103-126. doi: 10.26881/ae.2017.14.07.