Budnik, A. (2017) Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle europejskiego i polskiego ustawodawstwa, Ars Educandi, (14), s. 103-126. doi: 10.26881/ae.2017.14.07.