Stańczyk, P. (2017) „Dialogując z Romaną Miller. Recenzja książki Więcej niż teatr. Sztuka zaangażowana i angażująca wychowawczo – Romany Miller inspiracje dla współczesnej pedagogiki , pod redakcją Marii Szczepskiej-Pustkowskiej oraz Ewy Rodziewic”z, Ars Educandi, (14), s. 161-169. doi: 10.26881/ae.2017.14.10.