Starego, K. (2012) „Kontrola interpretacji i interpelacja podmiotów. Możliwości zastosowania Krytycznej Analizy Dyskursu w badaniu podręczników szkolnych: (na przykładach wyników badań dyskursu wybranych podręczników Wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum)”, Ars Educandi, (9), s. 215–237. doi: 10.26881/ae.2012.09.14.