[1]
J. Siemionow, „Słowo wstępne”, AE, nr 14, s. 5-7, paź. 2017.