[1]
A. Budnik, Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle europejskiego i polskiego ustawodawstwa, AE, nr 14, s. 103-126, paź. 2017.