[1]
K. Szumlewicz, „Emancypacja przez wychowanie: od oświecenia do pragmatyzmu”, AE, nr 9, s. 81-89, grudz. 2012.