[1]
K. Starego, „Kontrola interpretacji i interpelacja podmiotów. Możliwości zastosowania Krytycznej Analizy Dyskursu w badaniu podręczników szkolnyc”h, AE, nr 9, s. 215-237, grudz. 2012.