Sojka, A. „Personalistyczno-komunitariański Wymiar Animacji społeczno-Kulturalnej”. Ars Educandi, nr 14, październik 2017, s. 49-59, doi:10.26881/ae.2017.14.03.