Sojka, A. Personalistyczno-Komunitariański Wymiar Animacji Społeczno-Kulturalnej. Ars Educandi, nr 14, Oct. 2017, s. 49-59, doi:10.26881/ae.2017.14.03.