Dyrda, J. „Edukacyjna Presja Norm. Krytyczne Uwagi Na Marginesie Pracy Z Dziećmi Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnym”i. Ars Educandi, nr 14, Oct. 2017, s. 61-71, doi:10.26881/ae.2017.14.04.