Grzechnik, S. „Style Komunikacyjne Podmiotów Edukacji W Perspektywie Gender. Krytyczna Analiza Dyskurs”u. Ars Educandi, nr 14, Oct. 2017, s. 73-89, doi:10.26881/ae.2017.14.05.