Prósinowski, P., i P. Krzywdziński. „Potencjał Gier Wideo: O Nadawaniu Znaczeń, Dyskusji, Inkulturacji I Rozwoju Literackim Młodych Gracz”y. Ars Educandi, nr 14, Oct. 2017, s. 91-01, doi:10.26881/ae.2017.14.06.