(1)
Karpińska-Musiał, B. .; Janczukowicz, K. . Foreword. beyond 2022, 7-12.