Polskie elity partyjne wobec przyszłości Unii Europejskiej – perspektywa 1989-2008

Słowa kluczowe: integracja, Unia Europejska, negocjacje, partie polityczne

Abstrakt

Zainteresowanie Polaków kwestiami europejskimi po 1989 r. zaskutkowało, tym, że problematyka integracji Polski z Unią Europejską stała się tematem dyskursu publicznego. Prowadzono go w kilku wymiarach czasowych; wymiar pierwszy obejmujący lata 1989 -2001 to czas dyskusji o sensie i potrzebie wejścia Polski do Unii, wymiar drugi – lata 2001-2003 to szczegółowe i merytoryczne debaty na temat warunków członkostwa Polski w UE, wymiar trzeci, sytuujący się w latach 2003-2008 to rozważania na temat praktycznego wymiaru polskiego członkostwa i przyszłości instytucjonalnej UE. dla pełnego zobrazowania różnic w podejściu partii politycznych w Polsce wobec przyszłości Unii, niezbędne jest wskazanie na zróżnicowane stanowiska partii wobec problematyki unijnej po 1989 r.

Opublikowane
2018-11-30
Jak cytować
Och, J. (2018). Polskie elity partyjne wobec przyszłości Unii Europejskiej – perspektywa 1989-2008. Cywilizacja I Polityka, 16(16), 285-302. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3168
Dział
Artykuły