Obecność kobiet w systemach wyborczych w Europie

Słowa kluczowe: kobieta, wybory, kwoty, polityka, partycypacja

Abstrakt

Celem artykułu jest krótkie scharakteryzowanie aktywności politycznej kobiet w europejskiej polityce na szczeblu parlamentu. W artykule zarysowana została kwestia istnienia ustawowych, oraz dobrowolnie stosowanych przez partie polityczne kwot wyborczych. Szczególny akcent został położony na państwa europejskie posiadające proporcjonalny system wyborczy. Autor podjął próbę odpowiedzi na następujące pytanie: czy stosowanie kwot płci wpływa na zwiększenie odsetka kobiet w parlamentach?

Opublikowane
2018-11-30
Jak cytować
Skiba, A. (2018). Obecność kobiet w systemach wyborczych w Europie. Cywilizacja I Polityka, 16(16), 316-339. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3170
Dział
Artykuły