Analiza istotnych politycznie przemian taoizmu — od filozoficznej wolności do religijnego autorytetu

Słowa kluczowe: taoizm, anarchism, autorytaryzm, Chiny, filozofia, religia

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi analizę stopniowej degeneracji filozoficzno-libertariańskiego taoizmu (tradycja Lao-Zhuang, w tym neo-taoizm) w  taoizm religijno-autorytarny (tradycja Huang-Lao, w tym religia taoistyczna). Podkreśla nie tylko wpływ Yang Zhu i Hui Shi na wczesną filozofię taoistyczną, ale także wpływ legalizmu (i indyjskiego buddyzmu) na późniejszy religijno-autorytarny taoizm. Główną tezą artykułu jest to, że transformacja taoistycznej myśli politycznej była spowodowana głównie polityką władców.

Opublikowane
2018-11-30
Jak cytować
Komarzyca, D. (2018). Analiza istotnych politycznie przemian taoizmu — od filozoficznej wolności do religijnego autorytetu. Cywilizacja I Polityka, 16(16), 340-370. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3171
Dział
Artykuły