Rola Polskiej Organizacji Turystycznej w realizowaniu polityki turystycznej państwa w latach 2013-2018

Autor

  • Jacek Kraś PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie

Słowa kluczowe:

Polska Organizacja Turystyczna, polityka turystyczna, rola, znaczenie

Abstrakt

Polska Organizacja Turystyczna jest jednym z najważniejszych podmiotów realizujących politykę turystyczną w Polsce, przede wszystkim w zakresie szeroko rozumianej promocji. Celem tego artykułu jest zatem zapoznanie się z celami, zadaniami i funkcją Polskiej Organizacji Turystycznej. Kolejnym celem jest zapewnienie wglądu i analizy stanu organizacyjnego i prawnego tego podmiotu oraz jego najważniejszych działań, a także oceny jego działalności. W celu spełnienia wyżej określonego celu publikacji dokonano analizy materiałów źródłowych, w tym analizy Statutu Polskiej Organizacji Turystycznej oraz niektórych aktów prawnych, z których najważniejszym jest ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej. Przydatna była również inna literatura źródłowa. Artykuł rozpoczyna się od wprowadzenia, które przedstawia cel publikacji. Część druga zawiera wgląd w najważniejsze pojęcia związane z polityką turystyczną. Część trzecia przedstawia cele i zadania POT. Część czwarta zawiera analizę ciał i struktury organizacyjnej POT. Część piąta, z drugiej strony, zawiera rozważania dotyczące najważniejszych działań POT. W części szóstej przedstawiono ocenę działalności organizacji analizowanej w tym artykule. Ostatnia stanowi podsumowanie wraz z wnioskami. W podsumowaniu stwierdza się, że Polska Organizacja Turystyczna odgrywa największą rolę w promocji polskiej turystyki zarówno w kraju, jak i za granicą. Wydaje się, że działania te są skuteczne, o czym świadczą liczne i różnorodne imprezy promocyjne oraz wzrost zainteresowania Polską wśród turystów zagranicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2018-11-30

Jak cytować

Kraś, J. (2018). Rola Polskiej Organizacji Turystycznej w realizowaniu polityki turystycznej państwa w latach 2013-2018. Cywilizacja I Polityka, 16(16), 371–388. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3172

Numer

Dział

Artykuły