Polityka migracyjna Unii Europejskiej a problem integracji imigrantów w Niemczech, Francji i Holandii

Słowa kluczowe: migracje, imigranci, polityka integracji, polityka migracyjna

Abstrakt

W polityce migracyjnej UE można wyróżnić kilka etapów. Państwa członkowskie w ramach Wspólnot Europejskich przyjęły wewnętrzne przepisy dotyczące migrantów ekonomicznych. Od lat 80. rozpoczął się proces regulowania problemu migracji przez kraje Wspólnoty Europejskiej. Najważniejsze działania to umowa TREVI, Schengen, program TAMPERE, program haski, FRONTEX, EURODAC, zintegrowany fundusz zarządzania granicami i Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów. Unia Europejska wykazała globalne podejście do migracji. Kryzys migracyjny wpłynął na powstanie nowej polityki integracji imigrantów w Niemczech, Francji i Holandii. Dla imigrantów stworzono umowy, które zmuszają ich do nauki języka, podjęcia pracy i przestrzegania zasad europejskich wartości i kultury.

Opublikowane
2018-11-30
Jak cytować
Ślęzak, J. (2018). Polityka migracyjna Unii Europejskiej a problem integracji imigrantów w Niemczech, Francji i Holandii. Cywilizacja I Polityka, 16(16), 389-400. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3173
Dział
Artykuły