Funkcjonowanie psychospołeczne i poczucie jakości życia dziecka w rodzinie w wymiarze ekonomicznym i społecznym

Autor

Słowa kluczowe:

jakość życia, dobrostan, wskaźniki jakości życia

Abstrakt

Subiektywna jakość życia to poczucie dobrego satysfakcjonującego życia. Wśród czynników warunkujących jakość życia dziecka w rodzinie w zależności od wieku oraz poziomu rozwojowego wymienia się czynniki wewnętrzne w szczególności; warunki życia związane z statusem socjoekonomicznym rodziny i wsparcie otrzymywane od osób najbliższych. W literaturze przedmiotu zaprezentowane są dwa podejścia do jakości życia - podejście obiektywne są to obiektywne warunki życia mierzone za pomocą obiektywnych zmiennych takich jak: zdrowotne, materialne i społeczne warunki życia. Natomiast podejście subiektywne utożsamia jakość życia z satysfakcją.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2018-11-30

Jak cytować

Kata, J. (2018). Funkcjonowanie psychospołeczne i poczucie jakości życia dziecka w rodzinie w wymiarze ekonomicznym i społecznym. Cywilizacja I Polityka, 16(16), 401–409. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3174

Numer

Dział

Artykuły