Polityka presuicydalna w państwie – wybrane aspekty bezpieczeństwa obywatela

Autor

Słowa kluczowe:

samobójstwo, obywatelstwo, bezpieczeństwo jednostki, czynniki chroniące, profilaktyka, polityka

Abstrakt

Artykuł stanowi analizę rozważań na temat kwestii prawniczo-psychologicznych. W pracy zostaną zawarte najważniejsze tezy dotyczące czynników chroniących przed aktem samobójstwa w odniesieniu do życia społecznego. W XXI wieku problematyka związana z autodestrukcją jest nad wyraz znacząca, gdyż każdego roku wielu obywateli w każdym państwie odbiera sobie życie. Ważnym aspektem jest to, że jednostka czująca się bezpiecznie w rodzinie, środowisku lokalnym, społeczeństwie i państwie – ma większe szanse na utrzymanie dobrostanu psychicznego. Problematyka obywatelstwa leży na pograniczu prawa administracyjnego i prawa międzynarodowego. Każde państwo nakłada na swoich obywateli wiele obowiązków, przyznaje im również uprawnienia i jednocześnie bierze za nich odpowiedzialność, a także chroni przed państwami obcymi. Punktem wyjścia obowiązujących regulacji prawnych dotyczących instytucji obywatelstwa polskiego i międzynarodowego powinno być zdefiniowanie pojęcia i jego praktycznych następstw. Wiedza ta, zdeterminuje dalsze rozważania na temat traktowania obywatela jako odpowiedzialnej za swój los jednostki, która posiada określone cechy, zobowiązania, a także prawa i możliwości. W obecnym już znaczeniu obywatelstwo uznawane jest za stan prawny składający się na status prawny osoby fizycznej. O wychowaniu obywatelskim w szeroko rozumianym aspekcie powinna zadbać najmniejsza grupa społeczna jaką jest rodzina. Zadanie tej komórki społecznej to przede wszystkim wychowanie obywatelskie jednostki, polega również na wszczepieniu obywatelowi szacunku i miłości do Ojczyzny oraz kształtowaniu idei narodowej. W tym przypadku praca będzie odnosiła się do kwestii polityki suicydanej oraz czynników ochronnych, które mogą ważyć i determinować aspekt związany z życiem psychicznym obywatela.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2018-11-30

Jak cytować

Stradomska, M. (2018). Polityka presuicydalna w państwie – wybrane aspekty bezpieczeństwa obywatela. Cywilizacja I Polityka, 16(16), 410–419. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3175

Numer

Dział

Artykuły