Profilaktyka XXI wieku - problem samobójstwa a dostęp do broni palnej – analiza suicydologiczna

Autor

Słowa kluczowe:

profilaktyka, bezpieczeństwo, samobójstwa, dostęp do broni palnej

Abstrakt

Bezpieczeństwo XXI wieku jest bardzo ważną kwestią związaną z interdyscyplinarnym podejściem do niniejszego tematu. Niniejszy artykuł związany z profilaktyką XXI wieku a problemem samobójstwa, w tym dostępie do broni palnej. Analiza suicydologiczna w tym przypadku opiera się na zdefiniowaniu kwestii profilaktyki bezpieczeństwa oraz dostępności broni palnej w danym kraju. Generalnie jest bardzo wielu specjalistów, którzy zajmują się tematyką samobójstwa, zdrowiem publicznym i społecznym, profilaktyką, prewencją, środkami zaradczymi, jednak w dalszym ciągu problem samobójstwa jest obecny. Według Komendy Głównej Policji czy Głównego Urzędu Statystycznego, można wyróżnić coraz większą liczbą samobójstw. Kampanie społeczne i akcje mające na celu zwiększyć bezpieczeństwo w różnych krajach są w dalszym ciągu niewystarczające. Wiele krajów zaczyna i kontynuuje realizowanie profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem
samobójstwom. Bardzo ważną kwestią, która będzie poruszana w tym artykule jest dostęp do broni palnej – jako środka, który jest śmiercionośny. Nie zawsze osoba, która decyduje się na
samobójstwo, chce umrzeć, a mianowicie jeżeli osoba jest zdecydowana na samobójstwo może użyć w wielu różnych środków (leki, skok z wysokości, trucizna itd.). Nie zawsze przyczyniają się one do nieodwracalnego stanu, czyli śmieci. Jednak użycie broni palnej powoduje to, że nie ma odwrotu od samobójstwa, nie ma odwrotu od śmierci. Zatem powrót do stanu zdrowia jest zazwyczaj niemożliwy. Próba samobójcza z użyciem broni kończy się bardzo tragicznie - śmiercią albo stałą niepełnosprawnością. W związku z powyższym praca ma charakter teoretyczno-praktyczny, gdyż można wskazać różnorodne kwestie związane z profilaktyką oraz zapobieganiem samobójstwom.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2018-11-30

Jak cytować

Stradomska, M. (2018). Profilaktyka XXI wieku - problem samobójstwa a dostęp do broni palnej – analiza suicydologiczna. Cywilizacja I Polityka, 16(16), 420–428. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3176

Numer

Dział

Artykuły