Prawa obywateli UE w przypadku bezumownego wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Słowa kluczowe: Brexit, Unia Europejska, obywatele UE, status osiedlonego, status preosiedlonego, bezumowny Brexit

Abstrakt

Wielka Brytania kwestionowała swoje członkostwo w Unii Europejskiej po raz pierwszy już dwa lata po przystąpieniu do Wspólnot Europejskich. Pierwsze referendum zakończyło się wynikiem 67% do 33% na korzyść pozostania w UE. Drugie referendum zostało zorganizowane w lutym 2016 roku. Tym razem społeczeństwo było zdecydowanie bardziej spolaryzowane – zarówno geograficznie, jak i demograficznie. Ogromne różnice doprowadziły do rezultatu 51,9% do 48,1% na rzecz wyjścia z Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, Wielka Brytania złożyła notyfikację Radzie Europejskiej o chęci wyjścia w dniu 29 marca 2017 roku. Od tego dnia zaczął płynąć dwuletni termin na negocjacje przyszłych relacji między Unią a Wielką Brytanią. Wobec braku możliwości osiągnięcia porozumienia na gruncie krajowym przez brytyjski parlament, termin wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii przedłużono do 12 kwietnia. Na kilka dni przed tym terminem dalej nie wiadomo na jakich zasadach Wielka Brytania wyjdzie z Unii – czy będzie to domyślny Brexit bez umowy (dealu), czy może jednak uda się osiągnąć wewnętrzne porozumienie. W takim otoczeniu politycznym trzeba zastanowić się nad prawami obywateli Unii Europejskiej żyjącymi w Wielkiej Brytanii w razie bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, które wydaje się coraz bardziej prawdopodobne. 6 grudnia 2019 roku rząd brytyjski opublikował proponowane rozwiązanie na wypadek Brexitu bez dealu. Zostało ono uzupełnione w styczniu 2019 roku. Na podstawie ogłoszonych dokumentów można wyróżnić trzy sytuacje. Po pierwsze, obywatele UE i członkowie ich rodzin, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii przed 12 kwietnia 2019 roku będą mogli ubiegać się o status osiedlonego lub pre-osiedlonego uprawniający ich do przebywania na terenie Wielkiej Brytanii na stałe. Po drugie, obywatele UE i członkowie ich rodzin, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii w tzw. okresie przejściowym, tj. pomiędzy 12 kwietnia 2019 roku a 31 grudnia 2020 roku będą mogli ubiegać się o 36-ciomięsięczne pozwolenie na pozostanie na terenie Wielkiej Brytanii, a w czasie tego okresu będą mogli wystąpić o przyznanie uprawnienia do pobytu na stałe. Trzecią grupę stanowią obywatele UE i członkowie ich rodzin, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii 1 stycznia 2021 roku lub później. Będą oni traktowani jak wszyscy inni imigranci chcący osiedlić się w Wielkiej Brytanii. Będą więc musieli spełnić kryteria postawione przez Wielką Brytanię w ramach jednego z różnych trybów ubiegania się o prawo do pracy.

Opublikowane
2018-11-30
Jak cytować
Ślęzak, M., & Sobiecka, M. (2018). Prawa obywateli UE w przypadku bezumownego wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Cywilizacja I Polityka, 16(16), 429-440. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3177
Dział
Artykuły