Czy doktoranci są prekariuszami?

Słowa kluczowe: prekariat, doktoranci, studia doktoranckie, doktorat

Abstrakt

W artykule poruszono temat doktorantów oraz studiów doktoranckich w Polsce w oparciu o teorię prekaryzacji Guya Standinga. W początkowej części omówiono dotychczasowe badania związane ze studiami III stopnia w Polsce. W kolejnej wskazano na podstawowe założenia teorii prekariatu. Autor pokazuje położenie doktorantów w stosunku do posiadania form zabezpieczenia właściwych pracownikom epoki przemysłowej wymienionej przez Standinga m.in. zabezpieczenia zatrudnienia; zabezpieczenia dochodu; zabezpieczenia reprezentacji; bezpieczeństwa pracy.

            Położenie socjoekonomiczne doktorantów zostało zrekonstruowane na podstawie danych empirycznych pochodzących z badań ankietowych „Doktoranci 2011” i „Doktoranci 2015”. Dane z badań zostały uzupełnione danymi Głównego Urzędu Statystycznego oraz regulacjami prawnymi. Wyciągnięto wnioski z prowadzonych rozważań wskazując, że przy literalnym traktowaniu kategorii Standinga doktorantów nie można zaliczyć do prekariatu ale można wskazywać na ich miejsce w grupie pośredniej między prekariuszami a innymi warstwami społecznymi.

Opublikowane
2018-11-30
Jak cytować
Bień, D. (2018). Czy doktoranci są prekariuszami?. Cywilizacja I Polityka, 16(16), 441-460. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3178
Dział
Artykuły