Decyzje polityczne, decyzje wojskowe w drodze do Rzymu na wiosnę 1944 roku

Słowa kluczowe: Władysław Anders, Mark Clark, Włochy, decyzje polityczne, Monte Cassino

Abstrakt

Szczególnym rodzajem decyzji politycznych są decyzje i rozkazy wojskowe, zwłaszcza na strategicznych i operacyjnych szczeblach dowodzenia. W artykule została podjęta próba przedstawienia decyzji politycznych jakie wojskowi podejmowali w maju 1944 roku podczas działań wojennych we Włoszech, które w istocie były decyzjami o charakterze politycznym. Ważną rolę przy podejmowaniu tych rozstrzygnięć odgrywały osobiste ambicje dowódców.

Opublikowane
2018-11-30
Jak cytować
Szczurowski, M. (2018). Decyzje polityczne, decyzje wojskowe w drodze do Rzymu na wiosnę 1944 roku. Cywilizacja I Polityka, 16(16), 461-472. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3179
Dział
Artykuły