[1]
Tomaszewska-Hołub, B. 2019. Stereotypizacja starości – wybrane przejawy ageizmu. Cywilizacja i Polityka. 17, 17 (grudz. 2019), 90–101.