[1]
Kata, J. 2019. Problematyka i postrzeganie stresu przez młodzież instytucjonalnych form pieczy zastępczej. Cywilizacja i Polityka. 17, 17 (grudz. 2019), 102–114.