[1]
Kamińska-Korolczuk, K. 2019. Partycypacja polityczna kobiet w Europie - stan obecny i wyzwania przyszłości. Cywilizacja i Polityka. 17, 17 (grudz. 2019), 154–173.